top of page

Có cần xét nghiệm kháng thể sau tiêm vắc xin COVID-19 không?


Các cơ quan y tế uy tín trên thế giới đều khuyến cáo không xét nghiệm kháng thể ở người tiêm vắc xin vì các lý do sau:


  • Các xét nghiệm kháng thể chủ yếu được phát triển để phát hiện xem người nào đã từng bị nhiễm SARS-CoV 2. Cho tới nay, vẫn chưa rõ khả năng tìm kháng thể của các xét nghiệm này ở người tiêm vắc xin. Vắc xin kích thích cơ thể tạo kháng thể để nhận diện một thành phần nhất định của con vi rút, thường là protein gai. Do đó, các xét nghiệm kháng thể để nhận diện protein vỏ chỉ thấy trong nhiễm SARS-CoV 2 tự nhiên sẽ khó tìm được kháng thể tạo ra bởi vắc xin, dẫn tới âm tính giả.

  • Các xét nghiệm kháng thể kháng SARS-CoV 2 nói chung chưa hoàn thiện, có khá nhiều dương tính giả và âm tính giả. Dương tính giả vì phát hiện nhầm với kháng thể với các loại corona virus khác. Âm tính giả vì xét nghiệm chưa đủ nhạy. Các xét nghiệm kháng thể thường kém khi tỉ lệ mắc COVID-19 trong cộng đồng thấp. Vì vậy có thể suy đoán rằng tỉ lệ tiêm chủng còn thấp thì xét nghiệm kháng thể không có nhiều ý nghĩa.

  • Chưa có hiểu biết đầy đủ về sự hiện diện của kháng thể liên quan thế nào tới khả năng bảo vệ ở người nhiễm SARS-CoV 2 tự nhiên, hay ở người đã tiêm vắc xin.

  • Cho tới nay chưa rõ kháng thể sinh ra sau nhiễm SARS-CoV 2 tự nhiên hay sau khi tiêm vắc xin sẽ tồn tại bao lâu. Thông thường sau một thời gian, lượng kháng thể sẽ giảm thấp, nhưng không có nghĩa là cơ thể không có bảo vệ. Sau khi nhiễm tự nhiên hoặc sau tiêm vắc xin, cơ thể tạo miễn dịch nhớ. Sau này, khi có vi rút xâm nhập, hệ thống miễn dịch nhớ của cơ thể lập tức kích thích sản sinh kháng thể.

Do đó, xét nghiệm kháng thể sau tiêm vắc xin là không cần thiết.


Nguồn: BS Trần Nam Trung

Ảnh: sưu tầm

1,658 views

Recent Posts

See All
bottom of page