top of page

Cơ chế hoạt động chung của vắc xin

Updated: Jul 23, 2021


Để hiểu về cơ chế hoạt động của vắc xin, hãy cùng tìm hiểu cơ chế gây bệnh của vi rút SARS-CoV-2. Cơ thể chúng ta được bảo vệ bởi hệ miễn dịch gồm tế bào đại thực bào, các tế bào lympho và kháng thể. Khi mầm bệnh, ví dụ vi rút SARS-CoV-2, xâm nhập vào cơ thể nhờ các protein gai của vi rút, có cơ hội tấn công và biến cơ thể con người thành nhà máy sản xuất để nhân bản ra vô số.Khi đó, hệ miễn dịch sẽ huy động các tế bào trên đến tiêu diệt và tạo kháng thể tấn công mầm bệnh và ghi nhớ để sinh kháng thể nếu gặp lại mầm bệnh đó.


Các vắc xin COVID-19 khác nhau có cách khác nhau để giúp cơ thể chống lại vi rút SARS-CoV-2. Tuy nhiên, các vắc xin này đều chứa một phần tương tự, là một phần hoặc cả vi rút đã bị vô hiệu hóa, được đưa vào cơ thể người. Khi tiêm vắc xin, các mảnh protein giống hệt của virus (“giả địch”) hình thành, bắt đầu quá trình “huấn luyện” hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch được huy động tiêu diệt giả địch và sinh kháng thể đặc hiệu với SARS-CoV-2 khiến cho cơ thể có thể có phản ứng. Tế bào miễn dịch sẽ lưu giữ các thông tin để giúp cơ thể tiếp tục tạo kháng thể đặc hiệu nếu gặp lại vi rút SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, cơ thể chưa sinh ra đủ lượng kháng thể hoặc kháng thể chưa đủ đặc hiệu thì cơ thể vẫn có thể bị nhiễm vi rút và mắc bệnh.


(Dẫn nguồn video: https://www.youtube.com/watch?v=5DGwOJXSxqg)

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

1,105 views

Recent Posts

See All
bottom of page