top of page

Chống chỉ định của các loại vắc xin ngừa COVID-19 hiện nay

Updated: Aug 10, 2021

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (US. CDC), các trường hợp sau chống chỉ định tiêm vắc xin COVID-19 nói chung:

 • Có tiền sử phản ứng dị ứng trầm trọng (phản vệ) sau khi tiêm liều đầu tiên hoặc với bất kỳ thành phần nào của loại vắc xin COVID-19 sẽ được tiêm

 • Có phản ứng dị ứng tức thì ở bất cứ mức độ nào với liều tiêm trước đó hoặc được chẩn đoán/biết bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào của loại vắc xin COVID-19 sẽ được tiêm.


Sau đây là chi tiết các chống chỉ định đối với 3 loại vắc xin phổ biến hiện nay:


1. Vắc xin AstraZeneca, chống chỉ định:

a. Phản vệ với bất kỳ thành phần nào của vắc xin, gồm có:

 • L-Histidine

 • L-Histidine hydrochloride monohydrate

 • Magnesium chloride hexahydrate

 • Polysorbate 80

 • Ethanol

 • Sucrose

 • Sodium chloride

 • Disodium edetate dihydrate

 • Nước pha tiêm

b. Người bị đông máu sau liều AstraZeneca đầu tiên thì không tiêm liều thứ hai của vắc xin cùng loại


c. Người từng có tiền sử hội chứng rò mao mạch (CLS) chống chỉ định với tiêm vắc xin AstraZeneca. Hội chứng rò mao mạch (CLS) là một tình trạng rối loạn với đặc điểm là rò rỉ dịch từ các mạch máu nhỏ (mao mạch) dẫn tới phù nề chủ yếu ở các chi, hạ huyết áp, máu đặc và giảm albumin máu.

2. Vắc xin Pfizer/BioNTech, chống chỉ định:

a. Có tiền sử phản ứng dị ứng trầm trọng (phản vệ) sau khi tiêm liều đầu tiên hoặc với bất kỳ thành phần nào của loại vắc xin mRNA (Moderna hoặc Pfizer).


b. Có phản ứng dị ứng tức thì ở bất cứ mức độ nào với liều tiêm trước đó hoặc được chẩn đoán/biết bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào của loại vắc xin.

 • ALC-0315 = (4-hydroxybutyl) azanediyl)bis (hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate)

 • ALC-0159 = 2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide (PEG)

 • 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine

 • Cholesterol

 • Potassium chloride

 • Potassium dihydrogen phosphate

 • Sodium chloride

 • Disodium hydrogen phosphate dihydrate

 • Sucrose

 • Nước pha tiêm

3. Vắc xin Moderna, chống chỉ định:

a. Có tiền sử phản ứng dị ứng trầm trọng (phản vệ) sau khi tiêm liều đầu tiên hoặc với bất kỳ thành phần nào của loại vắc xin mRNA (Moderna hoặc Pfizer).


b. Có phản ứng dị ứng tức thì ở bất cứ mức độ nào với liều tiêm trước đó hoặc được chẩn đoán/biết bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào của loại vắc xin.

 • Lipid SM-102

 • Cholesterol

 • 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC)

 • 1,2-Dimyristoyl-rac-glycero-3-methoxypolyethylene glycol-2000 (PEG2000-DMG) (PEG là một thành phần của PEG2000-DMG)

 • Trometamol (Tris)

 • Trometamol hydrochloride (Tris HCl)

 • Acetic acid

 • Sodium acetate trihydrate

 • Sucrose

 • Nước pha tiêm

4. Quy định của Bộ Y tế Việt Nam quy định chống chỉ định tiêm vắc xin COVID-19 cho các trường hợp sau:
 • Tiền sử rõ ràng phản vệ với vắc xin COVID-19 cùng loại (lần trước).

Các đối tượng khác gồm đối tượng trì hoãn tiêm chủng, đối tượng cần thận trọng khi tiêm được quy định tại đây.


Ảnh minh họa: nguồn Internet

3,428 views

Recent Posts

See All
bottom of page