top of page

Người cao tuổi có nên tiêm vắc xin COVID-19 không?

Updated: Jul 2, 2021


Do hệ miễn dịch suy giảm, người cao tuổi có nguy cơ nhiễm COVID-19 cao, khi nhiễm thường diễn tiến nặng và dễ tử vong hơn nhiều so với người trẻ. Theo số liệu của đợt dịch lần 4 tại Việt Nam tới ngày 1/7/2021, tỷ lệ tử vong cao nhất ở nhóm người trên 60 tuổi (cứ 25 người thì có 1 người tử vong). Do đó, người cao tuổi cần được ưu tiên tiêm vắc xin COVID-19 để phòng ngừa bệnh nghiêm trọng do COVID-19.


Tại Việt Nam, người trên 65 tuổi thuộc nhóm đối tượng ưu tiên ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19 (theo Công văn số 2447/BYT-DP ngày 05/4/2021 của Bộ Y tế).


Các nghiên cứu vắc xin COVID-19 pha II và pha III trên thế giới đã và đang thu nhận các tình nguyện viên cao tuổi tham gia nghiên cứu nhằm bổ sung dữ liệu về tính sinh miễn dịch, hiệu quả bảo vệ và tính an toàn của các nhóm người cao tuổi như nhóm tuổi từ 56-69 và từ 70 tuổi trở lên. Các kết quả nghiên cứu được công bố và tổng hợp các báo cáo an toàn từ các chương trình tiêm chủng ở các nước trên nhóm người cao tuổi có thể được tóm tắt ở các điểm chính như sau:

  • Các vắc xin COVID-19 có khả năng tạo ra phản ứng miễn dịch (tính sinh miễn dịch) cao ở nhóm người cao tuổi, tương tự như ở nhóm người trẻ tuổi.

  • Khả năng hấp thu vắc xin ở nhóm người cao tuổi tốt hơn nhóm người trẻ tuổi.

  • Vắc xin cho thấy mức độ hiệu quả cao trong việc phòng ngừa bị nhiễm COVID-19, từ 60%-89%.

  • Hiệu quả trong việc ngăn ngừa các triệu chứng khi mắc bệnh ở nhóm người cao tuổi tốt, khoảng 60%-70%.

  • Hiệu quả trong việc ngăn ngừa tình trạng nhập viện cao, trên 80%.

  • Hiệu quả trong việc giảm các ca tử vong cao, khoảng 83%.

  • Báo cáo của Cơ quan quản lý dược phẩm Châu Âu (cập nhật đến ngày 28/1/2021) cho thấy chưa có lo ngại an toàn gì đặc biệt trong việc tiêm vắc xin COVID-19 ở nhóm người cao tuổi.

  • Báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (cập nhật đến 13/1/2021) và Cơ quan Quản lý Dược phẩm Anh (cập nhật đến 16/1/2021) cho thấy chưa ghi nhận ca tử vong nào có liên quan đến vắc xin, và phần lớn các phản ứng bất lợi ghi nhận được có liên quan đến vắc xin ở mức độ không nghiêm trọng.

  • Dữ liệu nghiên cứu về tính hiệu quả và an toàn của các loại vắc xin COVID-10 trên nhóm người cao tuổi còn hạn chế, đặc biệt là nhóm người cao tuổi mắc các bệnh nền, tuy nhiên Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo người cao tuổi cần được ưu tiên tiêm vắc xin COVID-19.

Người cao tuổi có bệnh nền có thể tham khảo thêm thông tin bằng cách chạm vào tên bệnh nền sau đây: tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp, suy giảm miễn dịch, bệnh lao, cơ địa dị ứng.

Ảnh: vnexpress


Nguồn tài liệu tham khảo:

1) Soiza RL, Scicluna C, Thomson EC. Efficacy and safety of COVID-19 vaccines in older people. Age Ageing. 2021;50(2):279-283. doi:10.1093/ageing/afaa274

2) First Month of COVID-19 Vaccine Safety Monitoring — United States, December 14, 2020–January 13, 2021, US CDC

3) Covid-19 vaccine safety update, January 28, 2021, European Medicines Agency

4) COVID-19 vaccines - safety and effectiveness in older adults, updated March 10, 2021, Therapeutic Goods Administration (TGA). Accessed in June 25, 2021. Link: https://www.tga.gov.au/alert/covid-19-vaccines-safety-and-effectiveness-older-adults

5) Coronavirus vaccine - weekly summary of Yellow Card reporting. Updated June 24, 2021, Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, UK. (Link: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-vaccine-summary-of-yellow-card-reporting)

6) Skowronski DM, De Serres G. Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine. N Engl J Med. 2021 Apr 22;384(16):1576-1577. doi: 10.1056/NEJMc2036242. Epub 2021 Feb 17. PMID: 33596348.

7) Jamie Lopez Bernal và cộng sự. Early effectiveness of COVID-19 vaccination with BNT162b2 mRNA vaccine and ChAdOx1 adenovirus vector vaccine on symptomatic disease, hospitalisations and mortality in older adults in England, March 2, 2021. (This article is a preprint and has not been peer-reviewed)

1,420 views

Recent Posts

See All
bottom of page