top of page

Người ghép tạng rắn nên tiêm vắc xin COVID-19 thế nào?

Updated: Jun 25, 2021


Người ghép tạng rắn nên tiêm vắc xin COVID-19 để phòng bệnh.


Theo nghiên cứu mới đăng tải trên NEJM (23/6/2021), ngoài việc tiêm 2 liều vắc xin, việc tiêm liều vắc xin Pfizer thứ 3 (2 tháng sau mũi tiêm thứ 2) cho người ghép tạng rắn đã cải thiện đáng kể khả năng sinh miễn dịch. Trong thử nghiệm này, các nhà nghiên cứu không phát hiện được trường hợp nào mắc COVID-19 sau khi tiêm mũi thứ 3 ở bệnh nhân ghép tạng rắn. Không có tác dụng phụ nghiêm trọng nào được báo cáo sau khi sử dụng liều thứ ba và không phản ứng thải trừ cấp tính nào xảy ra.


Tuy nhiên, người ghép tạng rắn vẫn cần thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và cần khuyến khích người thân của những bệnh nhân này tiêm chủng phòng COVID-19.


Nguồn: Three Doses of an mRNA Covid-19 Vaccine in Solid-Organ Transplant Recipients

49 views

Recent Posts

See All
bottom of page