top of page

Tôi có được chọn vắc xin không?

Updated: Jun 24, 2021


Hiện vắc xin COVID-19 ở Việt Nam rất khan hiếm, vì vậy rất khó để lựa chọn loại vắc xin bạn muốn tiêm.


Sau tiêm, cơ thể cần ít nhất 2-4 tuần để sinh miễn dịch. Nếu bạn tiêm quá muộn mà dịch bệnh xuất hiện tại nơi bạn sinh sống, bạn sẽ không có đủ thời gian để cơ thể sinh miễn dịch bảo vệ. Vì vậy, hãy tiêm vắc xin khi có cơ hội, theo chỉ định và tuân thủ hướng dẫn của cán bộ y tế khi tiêm.


Ảnh minh họa: Nguồn Internet

49 views
bottom of page