top of page

Thời gian giữa hai mũi tiêm vắc xin COVID là bao lâu?

Khoảng cách giữa hai mũi tiêm vắc xin COVID-19 là bao lâu?

Đa số vắc xin ngừa COVID-19 hiện nay đều cần hai mũi tiêm để đạt được miễn dịch đầy đủ của loại vắc xin đó. Tùy loại vắc xin khác nhau, khoảng cách giữa hai mũi tiêm có thể khác nhau.


Đối với vắc xin của Aztrazeneca, khoảng thời gian khuyến cáo giữa hai liều tiêm trong khoảng từ 8-12 tuần (1, 2). Các nghiên cứu cho thấy khoảng thời gian giữa hai mũi tiêm vắc xin Astrazeneca có ảnh hưởng đến hiệu quả của vắc xin, và khoảng cách giữa hai mũi tiêm nên là từ 8 tuần trở lên để có thể phát huy tối đa hiệu quả của vắc xin (1-3).


Các loại vắc xin mRNA có yêu cầu thời gian mũi tiêm thứ hai tương đối ngắn hơn, với Pfizer là 21 ngày, Moderna là 28 ngày (4, 5). Chưa có dữ liệu nghiên cứu về tính hiệu quả của các loại vắc xin mRNA này nếu khoảng cách giữa hai mũi tiêm nằm ngoài khoảng thời gian tiêm được khuyến cáo của nhà sản xuất.


Như vậy, nếu đã tiêm 1 mũi vắc xin ngừa COVID-19, cần tiêm nhắc lại mũi thứ hai cùng loại trong thời gian phù hợp theo khuyến cáo với vắc xin đó.


Đối với các trường hợp tiêm trộn các loại vắc xin COVID-19, khoảng cách giữa 2 liều đang được các nước trên thế giới nghiên cứu và áp dụng là từ 4-12 tuần. Hiện nay, Bộ Y tế cho phép tiêm trộn vắc xin tại Việt Nam hiện tại trong trường hợpkhi số lượng vắc xin hạn chế, và tiêm liều thứ hai bằng vắc xin Pfizer sau 8-12 tuần cho người đã tiêm liều thứ nhất bằng vắc xin AstraZeneca (6).


Nếu bị lỡ mất thời điểm tiêm mũi thứ hai của vắc xin thì sao?


Khoảng thời gian giữa hai liều tiêm vắc xin từ khuyến cáo của nhà sản xuất cho đến tình hình thực tế cũng có những thay đổi nhất định. Ví dụ, Bộ Y tế Úc khuyến cáo hai mũi tiêm vắc xin Astrazeneca cách nhau khoảng 12 tuần trong bối cảnh thông thường, nhưng trong hoàn cảnh dịch bùng phát, có thể rút ngắn xuống 4-8 tuần (7). Tuy vậy, thời điểm tiêm mũi thứ hai có thể kéo dài hơn do không thể tuân thủ lịch tiêm hoặc do không đủ nguồn vắc xin, như ở Canada khuyến cáo có thể kéo dài khoảng cách giữa 2 mũi tiêm (đối với các loại vắc xin cần tiêm 2 mũi) đến 16 tuần (8, 9).


Sau khi tiêm mũi đầu tiên 14 ngày và trước khi tiêm mũi 2, hiệu quả của vắc xin trong việc ngăn ngừa nhiễm vi rút SARS-COV-2 có triệu chứng đạt khoảng từ 52% đến hơn 70% (10-12). Như vậy, người được tiêm 1 liều vắc xin vẫn được bảo vệ một phần. Hiện nay chưa có dữ liệu nghiên cứu hiệu quả của vắc xin nếu thời gian tiêm mũi hai bị trì hoãn lâu hơn khoảng thời gian khuyến cáo tiêm giữa 2 liều.


Với vắc xin mRNA như Pfizer và Moderna, nếu không thể tuân thủ lịch tiêm giữa 2 liều thì có thể hoãn mũi thứ hai tối đa đến 42 ngày sau khi tiêm mũi thứ nhất (13). CDC Hoa Kỳ không khuyến cáo tiêm lại từ đầu nếu không thể thực hiện được mũi tiêm thứ hai (4, 13).


Tài liệu tham khảo

1. How well do first and second vaccine doses work against Covid-19? [Available from: https://www.gavi.org/vaccineswork/how-well-do-first-and-second-vaccine-doses-work-against-covid-19.

2. Chakraborty S, Mallajosyula V, Tato CM, Tan GS, Wang TT. SARS-CoV-2 vaccines in advanced clinical trials: Where do we stand? Advanced Drug Delivery Reviews. 2021;172:314-38.

3. The Oxford/AstraZeneca COVID-19 vaccine: what you need to know [Available from: https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-oxford-astrazeneca-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know.

4. Interim Clinical Considerations for Use of COVID-19 Vaccines | CDC 2021 [updated 2021/07/02/T06:24:07Z. Available from:

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fvaccines%2Fcovid-19%2Finfo-by-product%2Fclinical-considerations.html.

5. Health AGDo. COVID-19 vaccines [Text]. 2021 [updated 2021/03/09/T14:27:21+11:00. Available from: https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/covid-19-vaccines.

6. Quyết định 3398/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phân bổ 746.460 liều vắc xin phòng COVID-19 BNT162b2 (Comiraty) được cung ứng trong tháng 7/2021 đợt 8. Bộ Y tế; 12/7/2021.

7. Health AGDo. ATAGI statement on use of COVID-19 vaccines in an outbreak setting [Text]. 2021 [updated 2021/07/13/T13:59:44+10:00. Available from: https://www.health.gov.au/news/atagi-statement-on-use-of-covid-19-vaccines-in-an-outbreak-setting.

8. Canada PHAo. COVID-19 vaccine extended dose intervals for early vaccine rollout and population protection in Canada: NACI recommendations [guidance]. 2021 [updated 2021/04/09/. Available from: https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/extended-dose-intervals-covid-19-vaccines-early-rollout-population-protection.html

9. Shaw RH, Stuart A, Greenland M, Liu X, Nguyen Van-Tam JS, Snape MD, et al. Heterologous prime-boost COVID-19 vaccination: initial reactogenicity data. Lancet. 2021;397(10289):2043-6.

10. Single-dose administration and the influence of the timing of the booster dose on immunogenicity and efficacy of ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) vaccine: a pooled analysis of four randomised trials - The Lancet [Available from: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00432-3/fulltext.

11. Thompson MG. Interim Estimates of Vaccine Effectiveness of BNT162b2 and mRNA-1273 COVID-19 Vaccines in Preventing SARS-CoV-2 Infection Among Health Care Personnel, First Responders, and Other Essential and Frontline Workers — Eight U.S. Locations, December 2020–March 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021;70.

12. Polack FP, Thomas SJ, Kitchin N, Absalon J, Gurtman A, Lockhart S, et al. Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine. 2020;383(27):2603-15.

13. Kriss JL. COVID-19 Vaccine Second-Dose Completion and Interval Between First and Second Doses Among Vaccinated Persons — United States, December 14, 2020−February 14, 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021;70.5,192 views

Recent Posts

See All
bottom of page