top of page
Screenshot 2021-07-11 134805.jpg

Trang web của Bộ Y tế cung cấp thông tin về tiêm vắc xin và đăng kí tiêm vắc xin

Picture4.png

Trang thông tin về COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới

Picture2.png

Trang thông tin về vắc xin COVID-19 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ tại Việt Nam (CDC Vietnam)

Picture1.png

Trang web của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch COVID 

Picture3.png

Trang web của UNICEF Việt Nam cung cấp thông tin về COVID và vắc xin COVID

Picture6_edited.png

Trang thông tin về dịch bệnh COVID-19 của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA)

Screenshot 2021-06-23 172312.jpg

Trang web của các chuyên gia y tế cung cấp thông tin và đánh giá về tình trạng dịch ở Việt Nam

Picture5.png

Trang thông tin về COVID-19 của chính phủ Úc 

bottom of page